Lublin, Szkoła Super Babci

Animator projektu: Zofia Zaorska
Organizacja wspierająca: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie
Okres realizacji: wrzesień 2008 – kwiecień 2009

Zofia Zaorska - gerontolog i honorowy prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, wieloletni kierownik Lubelskiego UTW. Ukończyła wiele kursów z pedagogiki zabawy oraz warsztat greckich tańców integracyjnych. Interesuje się literaturą dotyczącą drugiej połowy XX wieku. Szczęśliwa babcia. Czyta książki o wychowaniu małych dzieci: „Podkreślam co ważne i przekazuję córce” – wyznaje.

Projekt narodził się z chęci wsparcia babć w wychowaniu wnuków. Pomimo cennego doświadczenia ludzie starsi mogą się jeszcze wiele nauczyć o nowych możliwościach wspierania rozwoju dziecka poprzez twórczą zabawę, a także dowiedzieć się, jak pomagać rodzicom, nie wyręczając ich z obowiązków i odpowiedzialności za wychowanie dzieci. W Szkole Super Babci można nauczyć się wielu zabaw, sposobów opowiadania historii prawdziwych i bazujących na fikcji literackiej, wymienić doświadczenia na temat rozwoju dziecka pod kierunkiem pedagoga, psychologa i „Super Mamy”, czyli osoby mającej doświadczenie w korzystaniu z pomocy babci. Spotkania i warsztaty były okazją do dyskusji i refleksji na temat: co to znaczy inaczej kochać wnuki niż dzieci i jak utrzymać kontakt z rodzicami w trudnych sytuacjach. Szkoła zadbała również o rozwój osobisty studentek (zajęcia relaksacyjne, udział w wydarzeniach kulturalnych). Grupa Super Babć spróbowała swoich sił, organizując imprezę dla dzieci w wybranym przedszkolu.

Kontakt:
tel. (81) 532 12 27
e-mail: zzaorska@wp.pl; twwp.ol.lutw@gmail.com

.